Bine aţi venit
Despre master
Admitere
Inscriere master
Program de studiu
De ce Sociologie?
Adrese utile
AmazonBooks
Contact
Email Me
Domenii de interes

 

            Programul nostru de master a fost proiectat pe baza studiilor și analizei pieței forței de muncă din România și din acest motiv el este centrat pe formarea, la cel mai înalt nivel, de abilități și competențe cerute imperios de piața forței de muncă. De asemenea, laboratoarele și programele de practică asigură cadrul necesar pentru derularea unor proiecte de echipă, în condițiile reale ale muncii specifice în domeniu, iar programul de "internship", care se derulează în semestrul al patrulea, pe perioada întregului semestru, asigură o pregătire excelentă prin derularea de activității în cadre instituționale reale. 

            Din oferta de cursuri a masterului: 

·       Politici și strategii anticorupție;

·       Cultura devianței în penitenciare;

·       Delicvența juvenilă și politici publice de prevenție;

·       Metodologia studiului de caz în cercetarea infracționalității majore; 

·       Probleme cheie în management si organizații;

·       Sociologie juridică; 

·       Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante (laborator);

·       Management Public;

·       Stratificare și mobilitate socială;

·       Practica observației sociologice a comportamentelor deviante; 

·       Metode de cercetare calitativă în științele sociale Interviul, Focus grupul, analiza calitativă de conținut.


Oferta de cursuri este completată şi de cursurile opţionale care pot fi luate din oferta celorlalte mastere, în funcţie de interesele studenţilor. Se pot lua două astfel de cursuri pe perioada programului de master.


Practică şi internship

 

Masterul de Sociologie aplicată Devianță și Ordine Socială pune un accent deosebit pe componenta practică a pregătirii masteranzilor, pe dezvoltarea unor abilităţi de cercetare şi de lucru care sunt cerute imperios de piaţa forţei de muncă.

 

Asigurăm aceste obiective prin:

  • Cursurile în regim laborator așa cum sunt; Evaluarea psihologică în cazul comportamentelor deviante, Practica observației sociologice a comportamentelor deviante sau cursul de Metode de cercetare calitativă în științele sociale Interviul, Focus grupul, analiza calitativă de conținut etc.
  • Programele de practică asigură cadrul necesar de derulare a unor proiecte de grup, în condiţiile reale ale muncii specifice cercetătorului social, atât în "teren" cât şi în cadre organizaţionale
  • Programul de "internship", care se derulează în semestrul al patrulea, pe perioada întregului semestru, vă poate asigura baza execelentă a derulării activităţii în cadre instituţionale reale.